NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Nowa linia napełniania butli gazowych LPG

.
5 kwietnia 2011
Nowa linia napełniania butli gazowych LPG
Nowa linia napełniania butli gazowych LPG

Nowa linia napełniania butli gazem propan-butan jest częścią terminalu przeładunkowego Polskiego Gazu w Sosnowcu. Prace nad jej budową trwały od listopada 2010. Nowoczesne urządzenia linii napełniania butli po uruchomieniu osiągnęły maksymalne moce produkcyjne. Zapewniło to zmianę dotychczas wykorzystywanego ciągu produkcyjnego na nowo uruchomiony, zachowując ciągłość dostaw do klientów. Linia wyposażona jest w system pełnego elektronicznego kontrolingu napełnień, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa użytkowania butli, a także jakości oferty handlowej spółki.

Polski_Gaz_Butle_z_LPG_1.jpg
Polski_Gaz_Butle_z_LPG_1.jpg

- Nasza oferta jest jedną z najlepszych dostępnych obecnie na rynku. Dla Polskiego Gazu priorytetem jest dostarczanie produktu dopasowanego do wymagań rynku, zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Działamy kompleksowo – importujemy gaz od najlepszych światowych dostawców, sami go przeładowujemy, zapewniamy dystrybucję i sprzedaż. Jesteśmy dysponentem całego łańcucha logistycznego obrotu gazem, co pozwala nam na pełną kontrolę jakościową. Zakładamy, że koszty inwestycji związane z nową linią napełniania butli zwrócą się do końca tego roku – powiedział Paweł Bielski, prezes Polskiego Gazu.

Kolejowy terminal w Sosnowcu – należący do Polskiego Gazu – jest obecnie największym tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego zdolność przeładunkowa sięga 500-600 ton dziennie. Decyzją Prezesa Rady Ministrów został on wpisany na listę obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Uzyskał również status miejsca uznanego przez Urząd Celny, co pozwala Spółce Polski Gaz na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.

Polski Gaz jest jednym z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego (LPG). Spółka aktywnie prowadzi działalność handlową w pełnym łańcuchu obrotu gazem LPG: import, przeładunek, dystrybucja oraz sprzedaż.
Spółka Polski Gaz koncentruje się na czterech segmentach rynku:

  • butle gazowe i zbiorniki – spółka prowadzi sprzedaż butli gazowych o różnych pojemnościach dla klientów detalicznych, butli syfonowych do wózków widłowych oraz zbiorników przemysłowych i przydomowych
  • przeładunek – bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, spółka prowadzi usługi przeładunkowe na rzecz kluczowych operatorów polskiego rynku LPG: Amerigas, Barter, Gaspol, Novatek, Orlen Gaz i Unimot Express.
  • autogaz – firma prowadzi dystrybucję autogazu dla odbiorcy hurtowego (operatorzy stacji paliw)
  • sprzedaż gazu operatorom zagranicznym – firma sprzedaje gaz na rzecz innych operatorów z krajów ościennych (Czechy, Słowacja, Niemcy i Austria)

Polski_Gaz_Grafika.JPG
Polski_Gaz_Grafika.JPG


Firma posiada terminal przeładunkowy w Sosnowcu – obecnie największy terminal kolejowy w Europie Środkowo-Wschodniej, którego zdolność przeładunkowa sięga 500 – 600 ton dziennie. Terminal ma status składu podatkowego oraz miejsca uznanego przez Urząd Celny, co pozwala na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie. Bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, Polski Gaz prowadzi usługi przeładunkowe na rzecz kluczowych operatorów polskiego rynku LPG. Ponadto, Polski Gaz

Polski_Gaz_Butle_z_LPG_09.jpg
Polski_Gaz_Butle_z_LPG_09.jpg
zainwestował w spółkę Gdańsk Terminal LPG. Została ona powołana w celu realizacji projektu inwestycyjnego, obejmującego budowę morskiego, terminala przeładunkowego gazu LPG, dostępnego dla wszystkich działających na rynku operatorów. W ramach prowadzonej działalności terminal będzie oferował przeładunek, magazynowanie i mieszanie gazu LPG. Terminal będzie również posiadał status składu podatkowego, dzięki czemu importerzy gazu LPG będą mogli skorzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy. Oddziały Polskiego Gazu (pomorski, centralny i południowy) – wraz z magazynami na terenie niemal całego kraju – umożliwiają dostawy gazu do klientów w Polsce. Ponadto, oddziały w Sosnowcu i Górze Kalwarii mają status składów podatkowych.

LPG (Liquified Petroleum Gas) jest gazem płynnym stanowiącym skroploną mieszankę głównie propanu i butanu. Wykorzystywany jest powszechnie jako paliwo do samochodu, a także przyjazne środowisku źródło energii. Szerokie możliwości zastosowania gazu płynnego obejmują napędzanie silników wózków widłowych, ogrzewanie hal magazynowych. LPG jest również źródłem energii w procesach technologicznych w bardzo licznych gałęziach przemysłu i branżach, takich jak: metalowa, budowlana, ceramiczna, hutnictwo szkła, tekstylna, papiernicza, drukarska czy spożywcza,

GENESIS PR, Foto Polski Gaz

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020Zobacz więcej publikacji