Logistyczne Marki 2017

Logistyczne Marki 2017

Globalny rozwój gospodarczy zmienia łańcuchy dostaw, podnosi standardy jakościowe usług we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, idea zrównoważonego rozwoju stawia kolejne wyzwania dostawcom usług w szeroko rozumianej branży logistycznej.

Dostawcy usług i sprzętu nie mogą funkcjonować bez wdrażania rozwiązań regu­lujących standardy dobrych praktyk, etyki czy zrównoważonego rozwoju, to czynniki kształtujące pozycję i wizerunek firmy.  

Firmy kierujące się tymi zasadami, działające w określonej przestrzeni społecznej i eko­nomicznej, są naturalnym wzorcem w biznesie, transparentnym i rzetelnym partnerem gospodarczym w realizowanych przedsięwzięciach. Dobre praktyki i standardy etyczne odnoszą się do całej organizacji i wszystkich pracowników zaangażowanych w procesy w firmie.  

W kolejnym wydaniu „Logistycznych Marek” zaprezentujemy firmy, dla których dobre praktyki i etyka w biznesie to standardy działania na globalnym rynku, budując relacje z kontrahentami oparte o te zasady staja się wiarygodnym partnerem na rynku. Standardy globalnych łańcuchów dostaw stają się wymiernym wskaź­nikiem jakości usług i etyki w biznesie.


 

Logistyczne Marki - reklama IV okładka
Reklama na IV stronie okładki w publikacji Logistyczne Marki 2017
3075.00 PLN

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2017EMIL - 11-2017EMIL - 10-2017EMIL - 10-2017EMIL - 09-2017EMIL - 09-2017EMIL - 08-2017EMIL - 08-2017Zobacz więcej publikacji