NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Leasing nieruchomości w logistyce w 2013 roku

Kinga Konstanty
Leasing nieruchomości  w logistyce w 2013 roku

W roku 2013 najpopularniejszymi obiektami oddawanymi w leasing były obiekty biurowe, łącznie o wartości 447,8 mln złotych netto, co stanowiło 29,3% wszystkich nieruchomości oddanych w leasing. Należy podkreślić, iż w roku 2012 budynki tego rodzaju stanowiły niewielką część całego rynku (2,5% o łącznej wartości 36,7 mln zł netto), co oznacza, że w ciągu jednego roku wartość oddawanych obiektów biurowych w leasing wzrosła o ponad 411 mln złotych netto. Leasing budynków przemysłowych w roku 2013 stanowił 27,8% całego rynku leasingu nieruchomości, natomiast w roku 2012 było to 26,7%. Największy spadek udziału w rynku leasingu przypadł obiektom handlowych i usługowych. W 2013 roku obiekty te o łącznej wartości 407,3 mln złotych stanowiły 25% całego rynku, natomiast w 2012 było to aż 60% (łączna wartość w 2012 roku obiektów handlowych i usługowych to 885,1mln złotych netto) .
2.top4_przemysowe.jpg
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL
W roku 2013, spośród 30 przedsiębiorstw zrzeszonych w ZPL, zaledwie 6 uczestniczyło w leasingu budynków przemysłowych. W rankingu przoduje Raiffeisen Leasing Polska S.A. pod względem wartości (ponad 133 mln złotych netto), jak i liczbą obiektów przemysłowych oddanych w leasing (72 szt.). Drugie miejsce, w obydwu kategoriach, przypadło firmie BNP Paribas Leasing Solutions, która przekazała w leasing 28 budynków przemysłowych o łącznej wartości 129,6 mln złotych netto. Ostatnie miejsce na podium zajmuje ING Lease Polska Sp. z o.o. z wynikiem 15 obiektów o łącznej wartości 72,67 mln złotych netto. Co ciekawe, Europejski Fundusz Leasingowy S.A. przekazał w leasing jeden budynek przemysłowy o wartości 45,96 mln złotych, co pozwoliło mu znaleźć się na czwartym miejscu tego zestawienia pod względem wartości środków. Inne podmioty na rynku leasingu budynków przemysłowych to: Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz BZWBK Leasing S.A.
3.top4_handlowe.jpg
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL
Na rynku leasingu obiektów handlowych i usługowych w roku 2013 dominowało przedsiębiorstwo PKO Leasing S.A., oddając do użytku 24 budowle o łącznej wartości 138,95 mln złotych. Vice liderem rankingu pod względem wartości zostało Pekao Leasing Sp. z o.o. (109,38 mln złotych netto, mimo przekazania do leasingu jedynie 4 obiektów). Przedsiębiorstwo ING Lease Polska Sp. z o.o. uzyskało trzecią lokatę pod względem wartości (75,01 mln złotych netto) oraz drugą pod względem przekazanych do leasingu obiektów. Ostatnie miejsce w obu zestawieniach zajęła BZWBK Leasing S.A. oddając w 2013 roku na rynek leasingu obiektów handlowych i usługowych jedną nieruchomość o wartości 28,49 mln złotych netto.
4.top4__logistyczne.jpg
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL
Jako „nieruchomości logistyczne” przyjmujemy budowle przemysłowe oraz nieruchomości handlowe i usługowe. Należy podkreślić, że nie wszystkie przedsiębiorstwa jednocześnie zajmują się leasingiem budowli przemysłowych jak i obiektów handlowych. Podsumowując pod względem wartości oddanych nieruchomości logistycznych w leasing pierwsze miejsce przypada ING Lease Polska Sp. z o.o., zawarte przez nią umowy opiewały na sumę 147,69 mln złotych netto. Pod względem liczby przedsiębiorstwo to osiągnęło dopiero 4 wynik, przekazując na rynek leasingowy 22 nieruchomości logistyczne. Drugie miejsce pod względem wartości i trzecie pod względem liczby uzyskało przedsiębiorstwo PKO Leasing S.A. oddając na rynek leasingu 24 obiekty o wartości 133,22 mln złotych netto. Lider rankingu pod względem liczby oddanych w leasing obiektów- Raiffeisen Leasing Polska S.A., który przekazał aż 72 nieruchomości logistyczne, uzyskał dopiero trzeci wynik pod względem wartości (133,22 mln złotych netto). Ostatnie miejsce w rankingu pod względem wartości uzyskał BNP Paribas Leasing Solutions oddając 28 nieruchomości logistycznych o łącznej wartości 129,6 mln złotych netto.

Kinga Konstanty
Naukowe Koło Logistyki DIALOG
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
http://nkl.ue.katowice.pl
http://facebook.com/NKLDialog

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2018EMIL - 02-2018EMIL - 01-2018EMIL - 01-2018EMIL - 12-2017EMIL - 12-2017EMIL - 11-2017EMIL - 11-2017Zobacz więcej publikacji