NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Kolejne wydanie „Bezpiecznego Magazynu”

Andrzej Szymkiewicz
29 września 2017
Kolejne wydanie „Bezpiecznego Magazynu”
We wszystkich opracowaniach dotyczących wypadków przy pracy dominującą przyczyną jest niewłaściwe zachowanie pracowników powodujące niepożądane zdarzenia. Urządzenia, których jest coraz więcej w magazynie, przechodzą ewolucje techniczne zmierzające w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jednak nie zdejmują z obsługi odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nasze bezpieczeństwo bezpośrednio nie jest całkowicie zależne od służb, technologii czy urządzeń, to zbiór czynników, na który mamy wpływ, o tym oraz o innych tematach dotyczących bezpieczeństwa piszemy na łamach kolejnego wydania Bezpiecznego Magazynu.

Bezpieczeństwo to niezwykle ważny element w każdej pracy, charakteryzuje się ono wieloma czynnikami zależnymi od środowiska w jakim te procesy pracy są realizowane. W magazynie, wspomagane technicznymi rozwiązaniami wykonywane czynności stają sie efektywniejsze i bezpieczniejsze, duże znaczenie w tym względzie ma jakość wykonania obiektu, urządzeń, zastosowanych rozwiązań. W temacie numeru poruszamy zagadnienia związane z jakością wykonania posadzki, która  ma ogromne znaszenie dla bezpiecznego użytkowania magazynu.
 
Wyjątkowo skorelowany biznes.

Edukacja i automatyzacja dla bezpiecznego magazynu....czytaj

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – nowe wyzwania dla UDT....czytaj

Zarobki kadry kierowniczej ds. bhp...czytaj

5 sposobów na firmę przyjazną środowisku...czytaj

Certyfikacja w logistyce – certyfikacja bezpieczeństwa i higieny pracy....czytaj

Koszty zarządzania personelem....czytaj

Stanowiska pracy z czynnikami niebezpiecznymi dla zdrowia....czytaj

Ponadobowiązkowe szkolenia BHP odpowiedzią na potrzeby rynku?..czytaj

72% pracowników jest narażonych na stres....czytaj

Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej....czytaj

Wypadek w pracy – kto odpowiada?...czytaj

Umowa leasingu – jakie znaczenie ma protokół zdawczo-odbiorczy?....czytaj

ELOshield2– skuteczna ochrona przed wypadkami i kolizjami...czytaj

Kryteria decydujące o wyborze technologii posadzkowej....czytaj

Posadzka magazynu a bezpieczeństwo pracy wózków widłowych....czytaj

Dobór parametrów posadzki pod instalację regałową....czytaj

Posadzki a wyposażenie magazynu....czytaj

Czysta posadzka w magazynie....czytaj

Posadzki przemysłowe. Problemy eksploatacyjne warstwy wykończeniowej utwardzanej powierzchniowo....czytaj

Krok w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju....czytaj

Projektowanie bezpieczeństwa w magazynach.....czytaj

Zapraszamy do ciekawej lektury.

Andrzej Szymkiewicz

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2018EMIL - 06-2018EMIL - 05-2018EMIL - 05-2018EMIL - 04-2018EMIL - 04-2018EMIL - 03-2018EMIL - 03-2018Zobacz więcej publikacji