NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

III kwartał br. w Prologis

Prologis
5 listopada 2020
III kwartał br. w Prologis
Fot. Prologis
Prologis Park Wrocław V
W trzecim kwartale br. w miarę zmniejszania się wpływu pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych, europejskie rynki ustabilizowały się, a silny popyt wśród inwestorów przyczynił się do kompresji stóp kapitalizacji. Na tym tle niski poziom inwestycji spekulacyjnych w większości krajów Europy kontynentalnej, niezmienione ograniczenia po stronie podaży oraz niedobór gruntów sprawiły, że perspektywa wzrostu czynszów staje się bardziej prawdopodobna.
 
W trzecim kwartale w całej Europie widoczna była poprawa nastrojów wśród klientów, w miarę jak zarysował się wyraźniejszy konsensus rynkowy dotyczący krótkoterminowego wpływu COVID-19, a firmy dostosowały swoją działalność do panujących warunków i przygotowały się do drugiej fali pandemii. Popyt na powierzchnie magazynowe napędzany jest przez e-commerce oraz firmy oferujące produkty pierwszej potrzeby. Ponadprzeciętny popyt zaobserwowano zwłaszcza wśród dostawców z sektora spożywczego oraz artykułów gospodarstwa domowego. W tym czasie średni wskaźnik pustostanów w Europie wzrósł nieznacznie o 70 punktów bazowych, tj. do 4,1 procenta.
Czynsze w trzecim kwartale spadły o 0,4 procenta w stosunku do poprzedniego kwartału.
 
Podsumowanie wyników Prologis w trzecim kwartale w skali globalnej oraz aktualne informacje na temat działalności firmy w Europie i Europie Centralnej.
 
 
Prologis w Europie
Firma uruchomiła  Prologis Essentials Marketplace - platformę online, która pomaga klientom wygodnie skonfigurować i wyposażyć lub zmodernizować wynajmowaną powierzchnię - z korzyścią dla operacji logistycznych - za pomocą zrównoważonych, oszczędnych technologii oraz najwyższej jakości produktów i usług. Zorganizowana została pierwsza logistyczna debata online z udziałem przedstawicieli Almazara Real Estate Advisory, CBRE Global Investors, Norges Bank Investment Management (największego niezależnego funduszu inwestycyjnego), Tesco Pension Investment oraz UPS Investments. W wirtualnym wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób.
 
Pierwszy budynek zbudowany zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz według standardów BREEAM i WELL. Do budowy zlokalizowanego w Holandii obiektu o powierzchni 26 000 metrów kwadratowych wykorzystano - tam gdzie tylko to było możliwe - materiały pochodzące z recyklingu.
 
Działalność operacyjna Prologis w Europie na dzień 30 września 2020 r.:
 • Łączne portfolio: 19 milionów metrów kwadratowych.*
 • Wskaźnik zajętości na koniec okresu: 95,9 procent, w porównaniu z wynikiem 96,6 procent w drugim kwartale 2020 r., przy czym na większości rynków wskaźnik utrzymywał się na stabilnym poziomie.
 • Wynajęta powierzchnia łącznie: 1 030 400 metrów kwadratowych:
 • nowe umowy najmu – 321 000 metrów kwadratowych
 • przedłużone umowy najmu – 709 000 metrów kwadratowych.
 • Powierzchnia wynajęta od początku 2020 r.: 2,6 miliona metrów kwadratowych:
 • nowe umowy najmu – 614 000 metrów kwadratowych
 • przedłużone umowy najmu – 2 miliony metrów kwadratowych.
 
* w tym portfolio operacyjne, budowy, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC).
 
Inwestycje kapitałowe Prologis w Europie – trzeci kwartał 2020 r.
Rozpoczęto budowę sześciu nowych obiektów BTS w całej Europie o łącznej powierzchni 212 000 metrów kwadratowych – dwa we Włoszech oraz po jednym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.
Prologis nabył 279 000 metrów kwadratowych, w tym sześć budynków w Belgii, pięć w Hiszpanii oraz po jednym w Holandii i we Włoszech. Kupiono pięć działek o łącznej powierzchni 233 000 metrów kwadratowych we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii.
 
Europa Centralna
Prologis w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) zakończył trzeci kwartał 2020 roku z portfolio wielkości 4,27 miliona metrów kwadratowych. Wskaźnik zajętości ustabilizował się na poziomie 94,1% (w porównaniu do 95,9% w tym samym okresie 2019 roku).
 
Działalność operacyjna i inwestycyjna – trzeci kwartał 2020 roku:
 • 470 267 metrów kwadratowych podpisanych umów najmu w trzecim kwartalne 2020 roku.
 • Od początku 2020 roku Prologis w Europie Środkowej podpisał kontrakty opiewające na 1 271 072 metrów kwadratowych, co odpowiada całości wynajętej powierzchni w 2019 roku.
 • Rozpoczęcie budowy obiektu o powierzchni 11 079 metrów kwadratowych w Prologis Park Ruda Śląska.
 
Dodatkowe informacje i materiały na temat działalności Prologis w trzecim kwartale 2020 r.:
 Prologis

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020EMIL - 10-2020EMIL - 10-2020Zobacz więcej publikacji