NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Energia z Hoppecke

Red.
13 grudnia 2010
Energia z Hoppecke
Energia z Hoppecke

W październiku w siedzibie firmy HOPPECKE zorganizowano konferencję prasową, gdzie przedstawiono założenia strategii rozwoju firmy na lata 2010 do 2015, która obrała kurs na energię. Motto „Od komponentów, poprzez systemy, do dostawcy energii” jest esencją zmian jakie w swej strategii firma realizuje, kulminacja ma nastąpić już w roku 2015. Wtedy to ma nastąpić całkowita zmiana wizerunku firmy, która stanie się dostawcą energii i rozwiązań systemowych do jej odnawiania a nie baterii.Niewątpliwie jest to przełom w 80-letniej już historii firmy, która pracuje nad nowoczesnymi źródłami energii i jednocześnie poszukuje rozwiązań chroniących środowisko naturalne. Nowoczesne systemy wymiany i stacje ładowania baterii, niewątpliwie wpisują się w tę nowa strategię firmy.

 

Hoppecke_fot3.JPG
Hoppecke_fot3.JPG
  
Hoppecke_fot2.JPG
Hoppecke_fot2.JPG

Wprowadzeniem do przedstawienia strategii, była wizyta pierwszego dnia w firmie FIEGE Group - jednego z klientów firmy Hoppecke i prezentacja pracującego tam systemu wymiany baterii. Centrum logistyczne FIEGE Rhine-Ruhr i TechnoCargo w Neuss, powstało w 2008 roku i od początku zaplanowano kompletna stację ładowania baterii w celu optymalizacji logistyki wewnętrznej i zmniejszenia kosztów operacyjnych. Ze względu na wielkość obiektu - siedem hal wysokiego składowania o powierzchni 83 000 m kw., zdecydowano się na budowę dwóch stacji ładowania baterii. W każdej zastosowano nowoczesne prostowniki HF zarządzające procesem ładowania, które w czytelny sposób informują o procesie ładowania baterii. - Prostownik sygnalizuje zapaleniem się czerwonej lampki błąd procesu ładowania, na wyświetlaczu pojawia się wówczas kod błędu i obsługujący system może odczytać z instrukcji rodzaj usterki. Zdefiniowanych jest 16 błędów ładowania, które opisano za pomocą kodów wyświetlających się na wyświetlaczu, sześciokrotne zignorowanie sygnalizacji powoduje blokadę prostownika i procesu ładowania. Wówczas należy wezwać serwis, gdyż tylko on może odblokować prostownik a sprawdzając historię ładowania wyeliminować usterkę w baterii. To bardzo przydatne rozwiązanie ma na celu ochronę baterii przed niepożądanym procesem ładowania. Wymiana baterii odbywa się z wykorzystaniem ręcznego systemu wymiany – Trak Xchange MU oraz półautomatycznego Trak Xchange PU. Niewątpliwą zaletą prezentowanych systemów są korzyści ekonomiczne – 28 prostowników ładuje obsługuje 72 baterie. Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo wymiany baterii, które w tym przypadku jest ustanowione na wysokim poziomie.

Hoppecke_fot1.JPG
Hoppecke_fot1.JPG
Drugiego dnia część merytoryczną rozpoczął dr Marc Zoellner, dyrektor zarządzający grupy HOPPECKE. W swym wystąpieniu jasno określił strategię biznesową, którą firma Hoppecke chce zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat, jako lider zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla przemysłu na rynkach docelowych. - Naszym klientom na całym świecie, oferujemy kompletne rozwiązania dla wydajnych, niezawodnych i trwałych dostaw energii. Bo zmierzamy w kierunku dostawy energii jako naszego najważniejszego produktu, już nie baterii które oczywiście będziemy nadal rozwijać i produkować. Sądzimy, że klient oczekuje od nas dostaw energii właśnie, czego przykładem jest współpraca z firmą Fiege – mówił dr Marc Zoellner. W strategię rozwoju firmy wpisana jest inwestycja w nowoczesny zakład badawczo-produkcyjny w Zwickau oraz w nowoczesne technologie i nowe produkty. Badania nad nowymi rozwiązaniami trwają już od kilku lat, takim przykładem jest współpraca z firma Still w zakresie testów dotyczących ogniw paliwowych. Wiele z tych projektów to jeszcze dość odległa
Hoppecke_fabryka.jpg
Hoppecke_fabryka.jpg
przyszłość, ale jak zapewnił dr Marc Zoellner, w Hoppecke pracuje się nad wieloma rozwiązaniami.

Firma HOPPECKE jest jednym z największych producentów baterii w Europie, od 1927 roku firma opracowała i wyprodukowała wiele nowoczesnych produktów prowadząc działalność badawczo-rozwojową. Produkcja baterii od początku odbywa się w Brilon-Hoppecke, gdzie jest również siedziba firmy. Zwiedzanie zakładu produkcyjnego, było ciekawym przeżyciem, z gorącym początkiem procesu produkcyjnego, którym jest dział wytopu ołowiu, podstawowego produktu do wyrobu baterii. Nowoczesna technologia wkroczyła tam gdzie mogła, niemniej wiele operacji jest zautomatyzowanych, tam gdzie agresywne środowisko nie wpływa w sposób znaczący na urządzenia. Produkowane ogniwa łączone są w zespoły tworzące baterie o określonej pojemności. Oferowany asortyment baterii i ogniw jest bardzo szeroki i obejmuje pojedyncze jednostki oraz kompletne systemy. Sieć 19 własnych spółek przedstawicielskich i punktów serwisowych na całym świecie zapewnia bezpieczeństwo i dostępność energii wielu klientom firmy Hoppecke.
Red

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji