Dni bezpieczeństwa w magazynie

Dni bezpieczeństwa w magazynie
Dni bezpieczeństwa w magazynie

Dni Bezpieczeństwa w Magazynie
to dwudniowa dni impreza, mająca cztery bloki tematyczne na których prezentowana będzie problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie.  Celemjest promocja dobrych praktyk, którewspierane przez innowacyjne rozwiązania mają wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.

 
 
Do dyskusji zaproszeni ostali praktycy i teoretycy bezpiecznej pracy w magazynie, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
 
Swoje produkty i rozwiązania przedstawią liczący się dostawcy, których oferta wpisuje się w filozofię bezpieczeństwa pracy w magazynie.

Cztery bloki tematyczne na których prezentowana będzie problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie. 

BLOK A | Prawo i normy

Interpretacje zapisów w ustawach oraz w normach technicznych. Normy nie są obowiązującym prawem, jednak dobre praktyki to połączenie tych dwóch obszarów w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści dla bezpiecznej pracy

BLOK B | Eksploatacja

Jaką rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracowników i pracodawców? Modelowy audyt bezpieczeństwa w magazynie, jak powinien taki audyt być przeprowadzony, na co zwracać szczególną uwagę.

BLOK C | Szkolenia

Czy szkolenia są potrzebne, szkolenie stanowiskowe, jakie ma znaczenie, szkolenie przeglądu regałów PRSES. Pierwsza pomoc w magazynie – praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w magazynie.

BLOK D | Warsztaty: spotkania b2b

Prowadzone będą zajęcia z obsługi narzędzi wspomagających bezpieczną prace w magazynie oraz rozmowy z doradcami handlowymi przedstawiającymi produkty.

Dni Bezpieczeństwa w Magazynie
Dni Bezpieczeństwa w Magazynie
Dni Bezpieczeństwa w Magazynie
Dni Bezpieczeństwa w Magazynie to dwudniowa dni impreza, mająca cztery bloki tematyczne na których prezentowana będzie problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie. Celem jest promocja dobrych praktyk, które wspierane przez innowacyjne rozwiązania mają wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Do dyskusji zaproszeni ostali praktycy i teoretycy bezpiecznej pracy w magazynie, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Swoje produkty i rozwiązania przedstawią liczący się dostawcy, których oferta wpisuje się w filozofię bezpieczeństwa pracy w magazynie.
cena netto1599.00 PLN
cena brutto1966.77 PLN

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020EMIL - 02-2020EMIL - 02-2020EMIL - 01-2020EMIL - 01-2020EMIL - 12-2019EMIL - 12-2019Zobacz więcej publikacji