NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

10 warunków modernizacji floty akumulatorów

Enersys
11 września 2018
10 warunków modernizacji floty akumulatorów
Zdjęcie główne_EnerSys_2017_ostateczny
W miarę jak silniki elektryczne w coraz większym stopniu zastępują silniki spalinowe w magazynach i w obszarach produkcyjnych, jakość i sprawność akumulatorów trakcyjnych staje się obiektem coraz większego zainteresowania. Podczas gdy tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe pozostają w dalszym ciągu popularne i niezawodne, nowsze i bardziej innowacyjne technologie kwasowo-ołowiowe jak również rozwiązania alternatywne takie jak akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) oferują operatorom duże możliwości znaczącej poprawy swojej codziennej strategii pracy, zmniejszając przy tym tzw. całkowity koszt posiadania (TCO).
 
Poniżej przedstawiamy 10 głównych punktów jakie użytkownicy powinni uwzględnić, by móc czerpać korzyści z tych nowych technologii.
 


1.

MAKSYMALIZACJA CZASU UŻYTKOWANIA POJAZDÓW DO CELÓW PRODUKCYJNYCH
Wyzwanie
W przypadku eksploatacji pojazdów wyposażonych w tradycyjne akumulatory, pracujących w trybie wielozmianowym, wymiana rozładowanego akumulatora oznacza stratę czasu. Ponadto niezbędne są również akumulatory zapasowe, które stanowią dodatkowy koszt i wymagają zapewnienia przestrzeni na składowanie.
 
Rozwiązanie
Akumulatory VRLA wykonane z cienkich płyt z czystego ołowiu (TPPL) pozwalają na nieprzerwaną pracę pojazdów, również w systemie wielozmianowym. Akumulatory TPPL umożliwiają stosowanie wysokich wartości prądu ładowania, a przy tym dopuszczają ładowanie okazjonalne podczas naturalnych przerw w trakcie zmiany; akumulatory pozostają wewnątrz wózka, co eliminuje czas wymiany.
 


2.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW “NA MIEJSCU” BEZ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA PRODUKTU, PRZY ZACHOWANIU KONTROLI NAD KOSZTAMI OBSŁUGI I MINIMALIZACJI KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie
Podczas ładowania akumulatory z ogniwami zalewanymi uwalniają mieszaninę tlenowodorową. Dlatego ich ładowanie musi odbywać się w specjalnych pomieszczeniach o określonych możliwościach odprowadzenia gazów dla eliminacji zagrożenia zdrowia i zanieczyszczenia produktu.
 
Rozwiązanie
Akumulatory TPPL nie wydzielają gazu podczas ładowania, a co za tym idzie powyższe zagrożenia nie występują. Pozwala to również na uniknięcie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywa się ładowanie a także konieczności przemieszczania się pojazdów pomiędzy rejonem produkcyjnym, magazynem a miejscem ładowania akumulatorów.


3.

ZACHOWANIE KONTROLI NAD KOSZTAMI KONSERWACYJNOOBSŁUGOWYMI MINIMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie
Podczas ładowania akumulatory z ogniwami zalewanymi uwalniają mieszaninę tlenowodorową. Dlatego ich ładowanie musi odbywać się w specjalnych pomieszczeniach o określonych możliwościach odprowadzenia gazów dla eliminacji zagrożenia zdrowia i zanieczyszczenia produktu.
Rozwiązanie
Akumulatory TPPL nie wydzielają gazu podczas ładowania, a co za tym idzie powyższe zagrożenia nie występują. Pozwala to również na uniknięcie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywa się ładowanie a także konieczności przemieszczania się pojazdów pomiędzy rejonem produkcyjnym, magazynem a miejscem ładowania akumulatorów.
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW “NA MIEJSCU” BEZ ZAGROŻENIA
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW “NA MIEJSCU” BEZ ZAGROŻENIA

Wyzwanie
Akumulatory z ogniwami zalewanymi wymagają znaczącej obsługi, obejmującej m.in. regularne uzupełnianie wody. Czynności te są czasochłonne, niosą za sobą zagrożenia dla operatorów i zakładu produkcyjnego a także – w dużych obiektach – generują wysokie koszty zużycia wody.
Rozwiązanie
Akumulatory TPPL skracają czas obsługi, minimalizują zagrożenia i koszty ponieważ – dzięki procesom wewnętrznej rekombinacji – nie wymagają one uzupełniania wody.
 


4.

MINIMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie
Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają przeładowania na poziomie 10-20% aby wytworzyć mieszanie kwasu i zminimalizować rozwarstwienie. To generuje koszty zużycia energii i wpływa na tzw. ślad ekologiczny zakładu.

Rozwiązanie
W przeciwieństwie do powyższego akumulatory TPPL wymagają niższego poziomu przeładowania wynoszącego zazwyczaj 8 – 10 %. Stosowanie akumulatorów TPPL wraz z odpowiednimi prostownikami pozwala na oszczędności energii rzędu 30%.
 


5.

ZMNIEJSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI WYMIANY AKUMULATORÓW
Wyzwanie
Bieżące koszty kapitałowe tradycyjnych akumulatorów są wyższe niż jest to naprawdę konieczne, co wynika z ich ograniczonej trwałości eksploatacyjnej.

Rozwiązanie
Akumulatory TPPL oferują oszczędność kosztów dzięki wyższej trwałości eksploatacyjnej pozwalającej na 1500 – 1600 cykli przy rozładowaniu na poziomie 60% przy obecnej konstrukcji. Akumulatory te doskonale nadają się do zastosowań, w których wymagana jest praca w stanie częściowego naładowania.
 


6.

ZMNIEJSZENIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZESTRZENI W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH
Wyzwanie
Do pracy w wąskich alejkach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni wymagane jest stosowanie wózków o budowie kompaktowej.

Rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu płyt o grubości zaledwie 1 mm w porównaniu z płytami o grubości 9 mm stosowanymi w tradycyjnych bateriach, akumulatory TPPL zajmują o 30% mniej miejsca niż ich odpowiedniki typu AGM.
ZMNIEJSZENIE WYMAGAŃ
ZMNIEJSZENIE WYMAGAŃ
 


7.

KOSZT I ORGANIZACJA SKŁADOWANIA AKUMULATORÓW ZAPASOWYCH
Wyzwanie
W czasie składowania akumulatory tradycyjne należy doładowywać z częstotliwością od 6 do 12 tygodni. Ponadto konieczne jest zatrudnienie osób, które będą śledziły napięcie otwartego obwodu akumulatorów posiadanych na stanie oraz – gdy będzie to konieczne - dokonywały ładowania przyspieszonego.

Rozwiązanie
O ile w momencie rozpoczęcia składowania były one w pełni naładowane, akumulatory TPPL można przechowywać przez okres dwóch lat w temperaturze 20°C; zmniejsza to potrzebę ich nadzoru, konieczność ładowania przyspieszonego a także redukuje koszty.
 


8.

MINIMALZIACJA KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH AKUMULATORÓW
Wyzwanie
Branża przemysłowa jest mocno zainteresowana zastosowaniem akumulatorów Li-Ion w zastępstwie ogniw kwasowo-ołowiowych. Jedynym mankamentem tej technologii jest jej koszt.
Rozwiązanie
Stosunek kosztu akumulatorów TPPL do standardowych ogniw typu kwasowo-ołowiowego wynosi od 1,4 do 1,6 podczas gdy jeszcze niedawno współczynnik ten dla wielu akumulatorów litowo-jonowych wynosił od 4 do 6.
 


9.

RECYKLING ZMNIEJSZAJĄCY KOSZTY I NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Wyzwanie
Jako że trwałość eksploatacyjna wszystkich akumulatorów jest ograniczona, istotną kwestią staje się ich odpowiedzialna utylizacja przy zapewnieniu minimalnego oddziaływania na środowisko i jak najniższego kosztu.

Rozwiązanie
Na tym tle okazuje się, że akumulatory litowo-jonowe mogą stwarzać problem, ponieważ – niezależnie od ich typu - wymagają analizy chemicznej w celu stwierdzenia ewentualnej zawartości cennych materiałów. Recykling akumulatorów litowo-żelazowofosforanowych (LFP) jest jak na razie nieopłacalny, a w przypadku akumulatorów litowo-kobaltowych (LCO) istnieje możliwość odzysku kobaltu, którego wartość stanowi ok. 10% ceny nowego ogniwa. Przewiduje się jednak, że możliwość recyklingu akumulatorów litowo-jonowych będzie ulegać stopniowej poprawie. W odróżnieniu od  w/w akumulatorów ogniwa kwasowo-ołowiowe są łatwo i niemalże w pełni odzyskiwalne.
 


10.

 NIEZAWODNE AKUMULATORY DLA WSZELKICH WYZWAŃ
Wyzwanie
Akumulatory mogą być narażone na trudne warunki środowiskowe, w tym wstrząsy, drgania, szeroki zakres temperatur roboczych oraz niezbyt delikatne obchodzenie się ze strony niedoświadczonego personelu obsługowego.

Rozwiązanie
Ziarnista struktura czystego ołowiu stosowanego w akumulatorach TPPL powoduje, że ich płyty nie są podatne na  korozję. Dzięki swej trwałej budowie i kompozycji materiałów akumulatory te są również odporne na silne wstrząsy i drgania. Ponadto są one przystosowane do pracy w dużo szerszym zakresie temperatur w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi innej konstrukcji.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POBIERAJĄC ZA DARMO
‘MOTIVE POWER WHITE PAPER‘.

Pliki do pobrania:

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018EMIL - 07-2018EMIL - 07-2018EMIL - 06-2018EMIL - 06-2018EMIL - 05-2018EMIL - 05-2018Zobacz więcej publikacji